Związek Firm Pożyczkowych - Związek Pracodawców

Siedziba:
Krakowskie Przedmieście 79/212, 
00-079 Warszawa, tel.: +48 22 692 42 43,

e-mail: kontakt@zfp.org.pl

Wypowiedzi dla mediów udzielają:
Łukasz Piechowiak, Dyrektor Działu Analiz ZFP, tel.: 693 347 520, mail: l.piechowiak@zfp.org.pl
dr Bartłomiej Okoń, Dyrektor ds. Prawnych ZFP, tel.: 604 888 755, mail: b.okon@zfp.org.pl