Polski Związek Instytucji Pożyczkowych - Związek Pracodawców

Siedziba:
ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa
tel.: +48 22 692 42 43,

e-mail: kontakt@zfp.org.pl

Wypowiedzi dla mediów udzielają:
Łukasz Piechowiak, Dyrektor Działu Analiz PZIP, tel.: 693 347 520, mail: l.piechowiak@zfp.org.pl
dr Bartłomiej Okoń, Dyrektor ds. Prawnych PZIP, tel.: 604 888 755, mail: b.okon@zfp.org.pl