List otwarty Zarządu Związku Firm Pożyczkowych do Prezesa Rady Ministrów w związku z planowanym zatwierdzeniem projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, prawo bankowe i innych ustaw, regulującym rynek pozabankowego kredytu konsumenckiego. List opublikowano na łamach Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej 19.05.2015 r.