RRSO – podstawowe informacje o Rocznej Rzeczywistej Stopie Oprocentowania

RRSO – podstawowe informacje o Rocznej Rzeczywistej Stopie Oprocentowania

Cechą wyróżniającą mikropożyczki, o której często słyszymy w negatywnym kontekście jest wskaźnik RRSO – czyli Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania – osiągający w przypadku mikropożyczek niekiedy wręcz niebotyczne wyniki.

Należy mieć jednak na uwadze, że omawiany wskaźnik wyraża całkowity koszt pożyczki (zawierający oprocentowanie oraz wszelkie inne koszty) w ujęciu rocznym. Oznacza to, że RRSO ma praktyczne zastosowanie wyłącznie do pożyczek udzielanych na minimum 12 miesięcy, a co za tym idzie – nie ma praktycznego zastosowania do pożyczek udzielanych na mniej niż 12 miesięcy, jednak do jego obliczania i podawania zobowiązuje kredytodawców polskie prawo.

Warto wskazać, że w przypadku pożyczek 30-dniowych, wartość wskaźnika RRSO wyraża całkowity koszt kredytu w przypadku, gdy konsument zaciągałby taką pożyczkę co miesiąc – czyli dwanaście razy w ciągu roku. Jeśli zatem konsument zaciąga jedną mikropożyczkę i spłaca ją w wyznaczonym terminie, wówczas nie ponosi kosztów związanych z zaciągnięciem kolejnych jedenastu pożyczek, dlatego też w odniesieniu do mikropożyczek należy zwracać uwagę przede wszystkim na realny koszt, wyrażony w złotówkach, nie zaś wirtualne koszty wyrażone w procentach.

Przykład:

- kwota pożyczki: 100 zł

- termin spłaty: 7 dni

- koszt pożyczki: 14 zł

- razem do zapłaty: 114 zł

- RRSO: 99.622 %.

 

Z powyższego przykładu wynika, że w przypadku pożyczki na kwotę 100 zł, zaciągniętej na 7 dni, Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania wynosząca 99.622 % oznacza w praktyce 14 zł faktycznych kosztów, które poniesie klient w związku z udzieleniem mu takiej pożyczki. Warto tu jeszcze dodać, że ten sam koszt – 14 zł od pożyczonych 100 zł – w przypadku pożyczki na 3 dni wygeneruje RRSO w wysokości ok. 600.000.000 % (sześćset milionów procent).

Warto zatem podkreślić raz jeszcze, że wskaźnik RRSO nie ma praktycznego zastosowania do mikropożyczek, gdyż w zależności od ustalenia parametrów pożyczki – takich jak kwota pożyczki i termin spłaty – dla tego samego kosztu, wynoszącego 14 zł, wskaźnik RRSO wynosi niemal 100.000 % lub nawet 600.000.000 %. Niestety, w świadomości konsumentów wciąż utrwalana jest świadomość, że RRSO to oprocentowanie, a biorąc pożyczkę w wysokości 100 zł, po tygodniu będziemy musieli oddać 100.000 zł. To absurd i oczywista nieprawda. Tego typu mity będą funkcjonowały tak długo, jak długo państwo nie zadba o świadomość finansową swoich obywateli.