Co zrobić w przypadku problemów w spłacie pożyczki?

Co zrobić w przypadku problemów w spłacie pożyczki?

W przypadku problemu ze spłatą pożyczki powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z pożyczkodawcą, w celu ustalenia sposobu rozwiązania tego problemu.

Firmy pożyczkowe mogą zaproponować przedłużenie terminu spłaty – o ile będzie to uznane za zasadne, lub ustalić indywidualnie z klientem plan spłaty. Wszystko zależy możliwości finansowych klienta oraz jego woli do uregulowania swojego zobowiązania.

Przestrzegamy jednak przed zaciąganiem kolejnych pożyczek, na spłatę wcześniej zaciągniętych. Takie działanie może spowodować pogorszenie sytuacji finansowej.

Ostrzegamy również przed zjawiskiem tzw. rolowania pożyczek, tj. udzielania przez tego samego pożyczkodawcę kolejnej pożyczki na wyższą kwotę, w celu sfinansowania wcześniejszej, w przypadku której wystąpił problem ze spłatą.

Jeśli jednak nie poinformujemy pożyczkodawcy o problemie ze spłatą pożyczki, wówczas będzie on uprawniony do przeprowadzenia standardowej procedury upominawczej, podczas której zostaniemy poinformowani o zadłużeniu oraz wezwani do zapłaty.

Aby uniknąć problemów ze spłatą pożyczki zalecamy rozwagę przed jej zaciągnięciem. I nie zapominajmy, że pożyczone pieniądze należy oddać.