Gdzie jeszcze mogę szukać pomocy?

Gdzie jeszcze mogę szukać pomocy?

Związek Firm Pożyczkowych świadczy pomoc nie tylko dla konsumentów, będących klientami firm zrzeszonych w Związku. Jeśli jednak korzystamy z usług innych firm, zalecamy kontakt z organizacjami, w których są one zrzeszone.

Informacji oraz pomocy konsumentom udzielają również miejscy i powiatowi Rzecznicy Praw Konsumenta, których biura usytuowane są najczęściej w starostwach powiatowych lub urzędach miast na prawach powiatu.

Jeśli padliśmy ofiarą przestępstwa, powinniśmy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Policję.