Dlaczego odmówiono mi udzielenia pożyczki?

Dlaczego odmówiono mi udzielenia pożyczki?

Każda firma udzielająca pożyczek jest zobowiązana do dokonywania oceny zdolności kredytowej konsumenta przed zawarciem umowy pożyczki. Ocena taka dokonywana jest w oparciu m.in. o dane z Biura Informacji Kredytowej lub Biur Informacji Gospodarczej. Odmowa udzielenia pożyczki może wiązać się z negatywną historią kredytową lub zaległościami płatniczymi, zgłoszonymi do rejestrów dłużników.

W przypadku odmowy udzielenia pożyczki powinniśmy przede wszystkim przeanalizować raz jeszcze swoją sytuację finansową, gdyż odmowa udzielenia pożyczki powinna stanowić dla nas istotny sygnał ostrzegawczy.