Na co zwrócić uwagę w umowie pożyczki?

Na co zwrócić uwagę w umowie pożyczki?

Pożyczkodawca jest zobowiązany podać konsumentowi w sposób jednoznaczny i zrozumiały informacje, dotyczące przede wszystkim:

- wysokości pożyczanej kwoty,

- całkowitego kosztu pożyczki z uwzględnieniem oprocentowania i innych opłat,

- rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

Mając przed sobą umowę pożyczki powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to:

- jaką kwotę pożyczamy,

- kiedy i jaką kwotę mamy oddać, a jeśli spłata pożyczki dokonywana jest w ratach – wówczas zażądajmy harmonogramu spłat,

- jaki jest faktyczny koszt pożyczki, wyrażony w złotówkach – to pozwoli nam ocenić, czy możemy sobie pozwolić na pożyczkę.

Dodatkowo należy zwracać uwagę na formę zabezpieczenia pożyczki oraz inne koszty, związane przykładowo z przedłużeniem terminu spłaty, obsługą domową lub kosztami windykacji.

Jeśli pożyczkodawca żąda od nas wysokiego zabezpieczenia (przykładowo weksel lub hipoteka) – wówczas zachowajmy szczególną ostrożność.

Pamiętajmy również o tym, że pożyczki bierzemy wówczas, gdy potrzebujemy pieniędzy, dlatego jeśli pożyczkodawca żąda od nas wysokich opłat wstępnych – wówczas nie korzystajmy z takiej oferty, gdyż w przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta możemy mieć problem z odzyskaniem wpłaconych pieniędzy.