Jak mogę sprawdzić wiarygodność firmy pożyczkowej?

Wiarygodność firm pożyczkowych najszybciej i najłatwiej sprawdzimy w internecie. W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy firma pożyczkowa z usług której chcemy skorzystać jest wpisana do Rejestru Firm Pożyczkowych (www.rfp.org.pl). Znajdziemy tam podstawowe informacje na temat firm pożyczkowych – bezpośredni link do ich serwisów internetowych oraz informację o tym, czy dana firma udostępnia konsumentom wzór umowy pożyczki oraz najważniejsze informacje związane z pożyczkami.

Jeśli firma, z usług której chcemy skorzystać nie jest wpisana do Rejestru Firm Pożyczkowych, wówczas warto skontaktować się bezpośrednio ze Związkiem Firm Pożyczkowych (kontakt@zfp.org.pl) w celu ustalenia, dlaczego dana firma nie jest wpisana do Rejestru Firm Pożyczkowych. Ponadto, warto zapoznać się nie tylko z serwisem internetowym firmy pożyczkowej lecz również podjąć próbę kontaktu z taką firmą, przykładowo dzwoniąc na podany numer telefonu. Powinniśmy jednak zachować ostrożność i zażądać udostępnienia wzoru umowy zanim zdecydujemy się na spotkanie lub wizytę przedstawiciela takiej firmy w naszym domu. Jeśli jednak, mimo podjętych prób, nie uda się nam sprawdzić wiarygodności firmy pożyczkowej, wówczas warto rozważyć skorzystanie z usług innego, jawnie działającego pożyczkodawcy.