Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dołącza do akcji ,,Nie daj się oszukać. Sprawdź, zanim podpiszesz.” Kampania ma na celu poszerzenie wiedzy konsumentów odnośnie bezpieczeństwa zawieranych umów na rynku finansowym.

Współorganizatorami akcji społecznej są: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski oraz Policja. Akcję wspierają Telewizja Polska i Polskie Radio.

Źródło: UOKiK