Konsument pod większa ochroną - UOKiK zapowiada system polubownego załatwiania sporów konsumenckich

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z resortem sprawiedliwości przygotowują projekt ustawy, który ma utworzyć w Polsce system sądownictwa polubownego w sporach między przedsiębiorcami a konsumentami. System oparty będzie na propagowaniu wiedzy o dostępie do mediacji. Jak donosi Gazeta Prawna: ,,Ustawa nałoży na przedsiębiorców nowe obowiązki informacyjne, gdyż dziś konsumenci nie zdają sobie sprawy, że mogą skorzystać z mediacji w sporze np. po odmowie reklamacji. W myśl proponowanych zmian, przy zakupach online na stronie sprzedającego będzie się musiał znaleźć link do prostego formularza zgłaszającego sprawę do mediacji. Natomiast w zwykłym sklepie, punkcie usługowym, czy biurze podróży w razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca będzie musiał poinformować klienta, ze może przystąpić do mediacji.”

Źródło: Gazeta Prawna