Uważaj na lichwiarza

Dziennikarze ''Uważam Rze'' postanowili sprawdzić oferty Providenta pod względem sposobu ich przyznawania oraz informowania o całkowitych kosztach zaciąganych pożyczek. Okazało się, że przedstawiciele Providenta zatajają koszty obsługi domowej oraz ubezpieczenia pożyczki. Dopiero po naleganiach dziennikarza przedstawicielka podała koszt pożyczki w złotówkach a nie jak wcześniej w procentach. Przedstawiciele Providenta przy pożyczkach do 3 tys. zł nie badają zdolności kredytowej klientów tylko oceniają ją na podstawie tego, co widzą w gospodarstwie domowym. Podania kredytowe wypełniane są na formularzach papierowych a rozpatrywane są przez przedstawicieli podczas wizyt domowych. Jak informuje ''Uważam Rze'': ,,W grudniu 2013 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Providenta dwie kary: pierwsza wynosiła 12,3 mln zł za wprowadzanie klientów w błąd co do całkowitych kosztów pożyczki, a druga 484 tys. zł za sugerowanie, że klient w ramach specjalnej oferty może zrezygnować z pożyczki w ciągu pierwszych 14 dni ( to wynika z obowiązującego prawa a nie z oferty).”

Źródło: Uważam Rze