Czy czeka nas w 2015 r. fala wniosków o upadłość konsumencką?

W dniu 19 września 2014 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącej upadłości konsumentów, które wejdą w życie 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli dłużnik zawrze układ ze swoimi wierzycielami, nie będzie musiał tracić całego majątku. Jednocześnie wierzyciele, którzy otrzymają decyzję sądu o umorzeniu długu, nie będą mogli przekazywać informacji do Biura Informacji Gospodarczych a dotychczasowe wpisy zostaną usunięte, co pozwoli usprawnić system wymiany informacji.

Źródło: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.