Będzie ochrona przed ,,chwilówkami”. Koniec drakońskich odsetek i prowizji

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który ma uregulować koszty pożyczek udzielanych przez firmy pożyczkowe. Zgodnie z projektem koszt wynosiłby maksymalnie 25 proc. kwoty pożyczki oraz 30 proc. kwoty w skali roku. Dzięki ustawie niemożliwe będzie tzw. rolowanie pożyczek. Jak informuje portal ''Wyborcza.biz'': ,,resort finansów, ustalając maksymalny koszt pożyczki zaznaczył, że ma być on liczony od kwoty pierwszej pożyczki udzielonej w okresie 120 dni, a ów limit ma obejmować koszty wszystkich pożyczek (w tym opłaty za przedłużenie spłaty pożyczki) udzielonych w tym czasie.” Projekt ogranicza także wysokość odsetek za opóźnienia w spłacie, która nie będzie mogła być wyższa niż sześciokrotność stopy lombardowej.

Źródło: Wyborcza.biz