Nadzór konsultuje przykazania dla SKOK-ów

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dwa projekty skierowane do Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Rekomendację A-SKOK dotyczącą dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych oraz Rekomendację B-SKOK, dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego. KNF rozesłała rekomendacje do SKOK-ów, NBP, Światowej Unii Kredytowej oraz firm audytorskich. Konsultacje społeczne mają trwać do 5 stycznia 2015 roku. Rekomendacje wejdą w życie z końcem marca 2016 r..

Źródło: Puls Biznesu