Vivus: Zmiany proponowane przez MF doprowadzą do likwidacji pożyczek do 1000 zł

W swoim stanowisku skierowanym do Ministerstwa Finansów firma Vivus.pl ostrzega, że wprowadzenie proponowanej przez resort formuły obliczania limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu doprowadzi do wycofania z rynku krótkoterminowych pożyczek na kwotę niższą niż 1000 zł. Według Vivusa, zaproponowana formuła obliczania limitu tych kosztów tj. uzależnienie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu od długości okresu kredytowania budzi sprzeciw zarówno z punku widzenia konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, jak również z perspektywy standardów powszechnie akceptowanych przez społeczeństwa krajów demokratycznych, realizujących wartości gospodarki wolnorynkowej.

Źródło: ISBnews