Chwilówki z wątpliwościami

Proponowane przez rząd regulacje sektora pożyczkowego w opinii Związku Firm Pożyczkowych dyskryminują mniejszych przedsiębiorców, przyczynią się do wzrostu zadłużenia konsumentów oraz powstania szarej strefy. Zgodnie z projektem założeń maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu nie może przekroczyć 25 proc. jego całkowitej kwoty. Zaproponowany limit nie pozwoli pożyczkodawcom na pokrycie poniesionych kosztów udzielenia pożyczki, które szacuje się na 26 - 38 proc. pożyczanej kwoty.  Podobnego argumenty zgłasza również UOKiK, według prezesa Jassera "Przeregulowanie rynku lub kompletne jego zamknięcie oznacza powstanie olbrzymiego podziemia pożyczkowego".

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna