Coraz więcej krytyków ustawy antylichwiarskiej

Coraz więcej przepisów noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów, budzi zastrzeżenia. Według generalnego inspektora ochrony danych osobowych  ustawa zbyt obszernie rozbudowuje uprawnienia do przekazywania danych o zobowiązaniach klientów, również Biuro Informacji Kredytowej sprzeciwia się tej zmianie. Innym krytykiem projektu zmian jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która sprzeciwia się wyposażenia pracowników Komisji Nadzoru Finansowego w dostęp do tajemnicy telekomunikacyjnej. Z kolei Związek Firm Pożyczkowych oraz Związek Banków Polskich sprzeciwiają się wykreśleniu z projektu zapisu o rejestrze instytucji pożyczkowych.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna