Nowe prawo dla firm pod gradem zarzutów

202 strony zajmują merytoryczne uwagi do przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki prawa działalności gospodarczej. Strony krytykujące projekt zaznaczają, że założenia opracowane przez resort gospodarki są interesujące, jednak zaproponowany sposób ich wprowadzenia w życie jest niekorzystny. UOKiK nie zgadza się na przyjęcie projektu w obecnej formie, gdyż spowoduje on nierówne traktowanie konsumentów i firm na niekorzyść pierwszej grupy. Poparcia dla projektu na chwilę obecną nie udziela także Ministerstwo Sprawiedliwości czy KNF.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna