Sejm kończy z dziedziczeniem długów

6 lutego zostały przyjęte zmiany w Kodeksie Cywilnym,  najważniejsza z nich dotyczyła odpowiedzialności za długi spadkowe. Odpowiedzialność nieograniczona za długi spadkowe zostanie zmieniona na odpowiedzialność z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, a więc odpowiedzialność za długi będzie ograniczona tylko do tzw. stanu czynnego spadku. Jeżeli więc np. wartość stanu czynnego spadku wynosi 50 tys. zł, a dług jest równy kwocie 100 tys. zł, to wierzyciel będzie mógł domagać się zapłaty jedynie 50 tys. zł. Dodatkowo spadkobierca będzie miał obowiązek składania wykazu inwentarza spadku, gdzie zostaną umieszczone aktywa i pasywa, który będzie wyznacznikiem do spłaty długu.  

 

 

Źródło: Forbes