Tama dla wyłudzania pieniędzy przy pożyczkach

W przesłanych do resortu finansów stanowisku Związek Firm Pożyczkowych wskazuje, że zdefiniowanie pozaodsetkowych kosztów kredytu powinno położyć kres pobieraniu dodatkowych wysokich opłat, które nie gwarantują nawet otrzymania finansowania. Uzasadniając swoje stanowisko organizacja przywołuje działalność Pożyczki Gotówkowej, której szefowie zostali niedawno zatrzymani w związku z podejrzeniem popełnienia oszustwa na znaczną sumę. Ministerstwo Finansów zaproponowało definicje kosztów pozaodsetkowych jako wszelkie koszty inne niż odsetki, które konsument obowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt. Zdaniem ZFP propozycja nie zabezpiecza w pełni interesów klientów, wskazuje że definicja powinna być poszerzona o opłaty wstępne. Związek wskazuje również, że pobieranie opłat wstępnych powinno być zakazane, bądź powinien obowiązywać nakaz zwrotu opłat w przypadku nieudzielenia finansowania.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna