Polacy chętniej proszą o upadłość

Coraz więcej konsumentów korzysta z prawa do upadłości konsumenckiej. W okresie styczeń – luty 2015 wpłynęło 74 wnioski o upadłość konsumencką osób fizycznych, dla porównania, w całym 2014 wpłynęło ich tylko 30. Przyczynę należy upatrywać w nowelizacji ustawy prawa upadłościowego i naprawczego, która weszła w życie 31.12.2014r. Nowe przepisy pozwalają na łatwiejsze, szybsze i tańsze przeprowadzenie procesu upadłościowego. Wśród kluczowych zmian znajdują się zapisy m.in.  o możliwości zawarcia układu, dzięki czemu dłużnik może zachować kluczowe dla niego składniki majątku oraz o zrekompensowaniu konsumentowi zbycia mieszkania 24 - krotnością średniego czynszu najmu.   

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna