Projekt "antylichwiarski" nadal budzi wątpliwości

Poziom ochrony konsumentów usług pożyczkowych należy zwiększyć, jednak niektóre rozwiązania projektu "antylichwiarskiego" budzą wątpliwości m.in. co do ich konstytucyjności - uważa Remigiusz Stanek, ekspert BCC ds. Prawa bankowego i Partner Zarządzający-Radca Prawny w kancelarii Stanek Legal. Wątpliwości eksperta budzi m.in. zapis o maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie, w wysokości sześciokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Kolejne zastrzeżenie odnosi się do zawężenia dozwolonych form prowadzenia działalności pożyczkowej do formy spółki kapitałowej, które zdaniem mecenasa jest środkiem zbędnym i nieadekwatnym do zamierzonego celu. W ocenie eksperta projekt powinien być rozszerzony również o spółki komandytowe czy komandytowo-akcyjne. Według Stanka niektóre z zaproponowanych rozwiązań budzą wątpliwości co do ich konstytucyjności.

 

Źródło: Lex.pl