UOKiK chce ciężkiej broni

Prezes UOKiK poprosił kancelarię premiera o zgodę na pilne wdrożenie nowych pomysłów na zwiększenie ochrony konsumentów szczególnie na rynku finansowym. Urząd chce aby propozycje zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które mają zwiększyć jego uprawnienia zostały uchwalone jeszcze w tej kadencji parlamentu. Szef UOKiK wystąpił do Jacka Cichockiego, o zgodę na rezygnację z przedstawienia projektu założeń nowelizacji. Zaprezentowane zostały jedynie planowane zmiany, nie upubliczniono natomiast projektu. Najważniejszą nowością jest przyznanie prezesowi UOKiK możliwości wydawania decyzji tymczasowych, wykonywanych natychmiast bez względu na odwołania firmy.

 

Źródło: Puls Biznesu