Zmiany chronią niesolidnych dłużników

Podczas prac nad nowelizacją ustawy o wymianie danych gospodarczych zaproponowano podwyższenie progów kwotowych. Zgodnie z pomysłem limity uprawniające wierzycieli do przekazywania informacji o zobowiązaniach dłużników do BIG-ów miałyby zostać zwiększone z 200 zł do 1000 zł w przypadku konsumentów oraz z 500 zł do 10 000 zł dla przedsiębiorców. Wprowadzeniu propozycji przyświecają dwa cele: zmniejszenie dolegliwości wpisów oraz wykluczenie przypadkowości i zapobieganie wpisom dotyczącym zwykłych opóźnień wynikających z niezapłacenia jednego rachunku przez przeoczenie lub innych błahych powodów. 

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna