UOKiK: Provident naliczał opłaty niezgodnie z prawem

Urząd Ochrony Konkurencji  i Konsumentów uznał, że Provident Polska naliczał opłaty niezgodnie z prawem. UOKiK uznał, że stosowane przez firmę praktyki mogą naruszać interesy konsumentów bowiem opłaty za obsługę pożyczek w domu różnią się, mimo że zostały ustalone dla takiej samej ilości rat. Podobnie postępowano w przypadku naliczania opłat przygotowawczych. Zgodnie z prawem opłata za usługę powinna być zależna od kosztów jakie ponosi przedsiębiorca. Provident zobowiązał się do wprowadzenia stałych opłat od 1 sierpnia 2015r.

 

Źródło: Rzeczpospolita