Skargi na firmy pożyczkowe za wywieranie presji na klientów

Na infolinię konsumencką Związku Firm Pożyczkowych zgłasza się coraz więcej pożyczkobiorców, którzy skarżą się na firmy pożyczkowe prowadzące tzw. obsługę  domową. Główne zarzuty dotyczą niejasnych zasad pobierania rat, braku dokumentacji spłat i rażąco zawyżonych kosztów w stosunku do pożyczonej kwoty. ZFP apeluje do firm pożyczkowych, by przeszkoliły doradców oraz zaniechały stosowania wymienionych praktyk. Prezes ZFP zwraca również uwagę, że w nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowych, która ma zostać pospiesznie skierowana do Sejmu, zabrakło przepisów regulujących obsługę domową.  

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1427079,Skargi-na-firmy-pozyczkowe-za-wywieranie-presji-na-klientow

Źródło: Polskie Radio