Grupy zgonowe ścigają spadkobierców

Instytucje finansowe udzielają pożyczek seniorom, by po ich śmierci windykować spadkobierców. Windykując rodziny firmy często ściągają kilkakrotność zobowiązania. Niedawno zarządca komisaryczny Kasy Kopernik – Paweł Pawłowski potwierdził, że w SKOK-ach przez wiele lat działały tzw. grupy zgonowe, które miały doskonałą skuteczność w egzekwowaniu długów od rodzin zmarłych. Podobny proceder zauważalny jest w niektórych firmach pożyczkowych. Problem został zbagatelizowany przez przewodniczącego sejmowej nadzwyczajnej podkomisji ds. realizacji ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Marcina Święcickiego (PO), według którego - tam gdzie pojawiają się długi, tam pojawia się również silna potrzeba ich egzekucji – dodaje jednocześnie, ze dopóki zastrzeżenia dotyczą etyki a nie naruszeń prawa, windykatorzy nie są zagrożeniem. Odmiennego zdania jest ZFP.  

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna