ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Najwyższą władzę w organizacji stanowi Zgromadzenie Członków. Wszyscy Członkowie są równi w prawach i obowiązkach. Decyzje o przyjęciu Kandydata do grona Członków wymagają jednomyślności, podejmowane przez Zgromadzenie Członków zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem akceptacji nowych Członków, gdzie wymagana jest decyzja jednogłośna. W głosowaniach każdemu Członkowi przysługuje jedno prawo głosu.

ZARZĄD

 
fotoJR.jpeg

Jarosław Ryba

Prezes Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, organizacji pracodawców skupiającej instytucje pożyczkowe z sektora fintech. Autor kilkuset artykułów o tematyce gospodarczo-finansowej i wielu badań oraz raportów o produktach finansowych i zachowaniu konsumentów. Od 2007 r. nieprzerwanie związany z portalem Bankier.pl, w latach 2010 - 2013 jako redaktor prowadzący i analityk rynków kapitałowych. Wydawca Magazynu "Promeritum". Obecnie prowadzi również szkolenia i działalność doradczą w Investbankier Consulting. Pomysłodawca i Członek Rady Fundacji Krakowskie Przedmieście. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautor podręcznika "Finanse osobiste. Zachowania. Produkty. Strategie" wyd. PWN. W wolnym czasie aktywny inwestor indywidualny na GPW. Zwolennik wolnorynkowego spojrzenia na gospodarkę.

 
Zrzut ekranu 2013-07-22 o 15.45.33.png

Adam Dąbrowski

Członek Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych i Dyrektor Zarządzający spółki Lendon.pl. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

 

 

 

Rafał Gibczyński

Członek Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Prezes Zarządu w spółkach: SOLVEN Finance, FINTECH Solutions, BeSmart International GmbH. Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w Szczecinie kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Fan nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań. Pierwszej transakcji z klientem dokonał mając 13 lat. Prywatnie Prezes Fundacji Pogoń Szczecin Football Schools organizującej treningi piłki nożnej dla dzieci na terenie całego województwa Zachodniopomorskiego.

 

RADA DYREKTORÓW

Organ doradczy złożony z przedstawicieli firm członkowskich. Opiniuje działania i projekty Związku oraz uczestniczy w bieżących pracach Zarządu z głosem doradczym.

KOMISJA REWIZYJNA

Skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych: Kamila Czerbniak, Beata Szwankowska, Loukas Notopoulos. Rolą Komisji jest zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i kontrola wykonania planu rocznego.

 

STRUKTURA WYKONAWCZA

KOMISJA ETYKI

Organ złożony z przedstawicieli Firm Członkowskich, wspólnie powoływany przez Zarząd i Komisję Rewizyjną w celu rozpatrzenia zgłoszonych zachowań sprzecznych z etyką biznesową.

RADA PROGRAMOWA I BIURO ANALIZ

Organy Związku odpowiedziale za kształtowanie i wykonywanie projektów badawczych dotyczących sektora firm pożyczkowych oraz ustalanie założeń strategii i priorytetów dla prac analitycznych.

DEPARTAMENT PRAWNY

Dział zajmujący się opracowywaniem formalnych stanowisk w toku prac legislacyjnych, obsługę prawną organizacji i świadczenie bezpłatnego doradztwa prawnego dla konsumentów. 

BIURO PRASOWE

Dział odpowiedzialny za kontakty z mediami oraz dbanie o prawidłowy przepływ informacji wewnątrz Związku.