Raport UOKiK nt. firm pożyczkowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta publikuje drugą część raportu dotyczącego branży firm pożyczkowych. W pierwszej części nadzorca przebadał reklamy. W części drugiej raportu analizowane były wzory umówi i opłaty pobierane przez firmy pożyczkowe.