Posiedzenie podkomisji sejmowej ds. projektu PiS

Kolejne posiedzenie podkomisji sejmowej finansów i gospodarki ws. rozpatrzenia opozycyjnego projektu regulacyjnego sektora pożyczek pozabankowych, zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Projekt zakłada limitowanie wszystkich kosztów pozaodsetkowych w modelu sumy bazy 5% i 0,75% za każdy tydzień trwania umowy oraz odpowiedzialność karną za przekroczenie limitów.