Obowiązkowa rejestracja instytucji pożyczkowych

W dniu 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która nowelizuje ustawę o kredycie konsumenckim m.in. poprzez dodanie art. 59aa-59ag, które dotyczą konieczności uzyskania wpisu instytucji pożyczkowej do rejestru prowadzonego przez KNF.

Obowiązek wpisu obejmuje wszystkie podmioty spełniające definicję instytucji pożyczkowej: kredytodawca inny bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe SKOK oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.

Obawiasz się niechcianej pożyczki - zastrzeż PESEL

Ruszył system BEZPIECZNY PESEL
W Polsce zbyt często spotykamy się z sytuacją wyłudzenia kredytu na skradzione dane osobowe. Dlatego CRIF we współpracy ze Związkiem Firm Pożyczkowych uruchomił system Bezpieczny PESEL, który ma pomoc zabezpieczyć dane osobowe konsumentów przed kradzieżą tożsamości i w efekcie niechcianymi pożyczkami. Od teraz każdy Polak może za darmo zastrzec swoje dane osobowe. Po zastrzeżeniu danych wnioski pożyczkowe na takie dane, nawet potwierdzone przelewem z rachunku bankowego, wśród uczestników Systemu będą odrzucane.


Kredyt zaufania do firm pożyczkowych już na 17%

Z corocznego badania reputacji sektora finansowego przeprowadzanego przez Kantar TNS wynika, że firmom pożyczkowym ufa 17% Polaków. Dla porównania Narodowemu Bankowi Polskiemu ufa 66% badanych, bankom działającym w Polsce 62%, instytucjom ubezpieczeniowym – 44%, a SKOK-om – 24%. Na tym tle wynik instytucji pożyczkowych wydaje się być niski, ale to tylko pozory.

Zaufanie zmniejsza koszty – to stwierdzenie jest jednym z fundamentów nowoczesnej ekonomii. Budowanie zaufania w przypadku instytucji pożyczkowych to ciężka praca u podstaw, ale najnowsze wyniki pokazują, że zaczyna przynosić owoce. W 2017 r. instytucje pożyczkowe (ufa im 17% badanych) znalazły się na tym samym poziomie wiarygodności, na którym w 2016 r. znajdowały się SKOK-i, przy czym pamiętajmy, te drugie, mimo kłopotów systemowych, są jednak podmiotami licencjonowanymi i nadzorowanymi.