Ruszył system BEZPIECZNY PESEL!
W Polsce coraz częściej spotykamy się z sytuacją wyłudzenia kredytu na skradzione dane osobowe. Dlatego CRIF we współpracy ze Związkiem Firm Pożyczkowych uruchomił system Bezpieczny PESEL, który ma chronić konsumentów przed oszustwami. Od dziś każdy Polak może za darmo zastrzec swoje dane osobowe.Zbliża się II edycja konferencji naukowej CSR Financial Day - Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, organizowanej przez SKN Bankowości i Pośrednictwa Finansowego.

Celem konferencji jest przedstawienie od strony teoretycznej i praktycznej społecznej odpowiedzialności biznesu w instytucjach finansowych – bankach, pośrednictwie finansowym i doradztwie finansowym. Związek Firm Pożyczkowych jest merytorycznym patronem tego wydarzenia.

Konferencja będzie podzielona na 3 panele dyskusyjne:

  • Rola Komisji Etyki w podnoszeniu poziomu praktyk społecznie odpowiedzialnych w instytucjach finansowych,
  • Fin-tech a społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych,
  • Raportowanie społeczne w instytucjach finansowych.

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia o godzinie 9.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłaszanie się poprzez  wydarzenie utworzone na Facebook'u.


Ostrzeżenie publiczne przed European Financial Corp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

9 stycznia 2017 r. na stronie www.uokik.gov.pl zamieszczone zostało ostrzeżenie publiczne dotyczące podejrzenia, iż działanie Spółki European Financial Corp. jest sprzeczne z prawem. Prezes UOKiK ustalił, że Spółka zawiera z konsumentami umowy przedwstępne pożyczki, na mocy których konsumenci są zobowiązani do zapłaty tzw. „opłaty administracyjnej”, która nie jest zwracana w przypadku braku udzielenia pożyczki. Wymóg zwrotu wszelkich opłat przedwstępnych wynika z przepisów prawa. W komunikacie Urząd ostrzega, że postępowanie European Financial Corp. Sp. z o.o. zagraża interesom majątkowym szerokiego grona konsumentów.

W związku z tym Związek Firm Pożyczkowych przypomina klientom, aby korzystać wyłącznie z renomowanych i wiarygodnych instytucji pożyczkowych.

Zobacz: Pełna treść ostrzeżenia publicznego Prezesa UOKiK


Stanowisko Związku Firm Pożyczkowych  w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie konsultacji publicznych.

W ocenie ZFP zrozumienie budzi chęć zdecydowanej reakcji Ministerstwa Sprawiedliwości w celu zaostrzenia i doprecyzowania przepisów dotyczących karania przestępstwa ewidentnej lichwy.  Mocne uderzenie w przedstawicieli półświatka przestępczego jest oczekiwane przez rynek legalnie działających instytucji pożyczkowych, gdyż to właśnie przykłady nadużyć występujących w szarej i czarnej strefie niszczą reputację legalnych przedsiębiorstw finansowych.


Związek Firm Pożyczkowych poleca uwadze najnowszą książkę dr. hab. Krzysztofa Waliszewskiego pt.: „Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce”.

Z recenzji Prof. dr. hab. Włodzimierza Szpringera: jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona w całości sektorowi pozabankowych pożyczek konsumenckich, skupiająca w jednym miejscu rozproszone dotąd informacje o tym sektorze. Książka adresowana jest zarówno do studentów kierunków ekonomicznych, pracowników naukowych zajmujących się problematyką detalicznych usług finansowych, jak i praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę z obszaru pozabankowych pożyczek konsumenckich.
Zachęcamy do lektury.

Książkę można nabyć tutaj.