Uwagi Związku Firm Pożyczkowych – Związku Pracodawców do projektu z dnia 14 października 2016 r. Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

ZFP pozytywnie opiniuje, zmodyfikowany po konferencji uzgodnieniowej, projekt ustawy, w zakresie ograniczenia grupy podmiotów uprawnionych do udzielania kredytów hipotecznych do licencjonowanych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Instytucje pożyczkowe są ważnym elementem na rynku kredytu konsumenckiego, gdzie pełnią pozytywną rolę, wypełniając luki wobec sektora bankowego, ale w żadnej mierze, z racji braku dostępu do taniego kapitału na równi z podmiotami nadzorowanymi, nie mogą prowadzić równorzędnej konkurencji w obrębie kredytów hipotecznych. W praktyce wartość pozabankowego rynku kredytu konsumenckiego to ok. 6 mld zł, podczas gdy wartość „rynku” pozabankowowych pożyczek hipotecznych szacujemy na kilkadziesiąt milionów złotych – udzielanych głównie przez osoby fizyczne. W naszej ocenie to niebankowe pożyczki zabezpieczane na nieruchomościach są generatorem największych problemów gospodarstw domowych dotkniętych zjawiskiem przekredytowania. Dlatego raz jeszcze, wyrażamy poparcie dla propozycji Narodowego Banku Polskiego, dotyczącej zastrzeżenia możliwości oferowania kredytów i pożyczek na zakup i pod zabezpieczenie nieruchomości dla wyłącznej kompetencji banków i SKOK-ów.

Pełna opinia do pobrania.Związek Firm Pożyczkowych jest zarejestrowaną organizacją pracodawców, której celem jest dbanie o wysokie standardy świadczenia usług finansowych w sektorze pożyczkowym. Związek zrzesza liderów rynku pożyczek elektronicznych reprezentujących sektor fintech. Organizacja to niezależny, samorządny i demokratyczny reprezentant wiodących instytucji pożyczkowych. W jego skład wchodzą wyłącznie przedsiębiorstwa o wysokiej reputacji, które stosują zasady odpowiedzialnego pożyczania w praktyce. Nasi Członkowie prowadzą działalność na etycznych zasadach, z poszanowaniem interesu swoich klientów i zasad uczciwej konkurencji. ZFP dąży do tego, aby te wartości stały się standardem dla całego rynku. Członkowie Związku działają w skali globalnej, obecnie na 18 rynkach na całym świecie, gdzie przynależą do analogicznych zrzeszeń, co zapewnia wymianę doświadczeń i najlepszych standardów obsługi klienta na poziomie międzynarodowym. W Polsce ZFP prowadzi branżowy Rejestr Firm Pożyczkowych, bezpłatną infolinię informacyjną dla konsumentów, bezpłatną pomoc prawną w trudnych przypadkach, mediacje w sytuacjach spornych oraz szkolenia ponoszące kompetencje dla pracowników instytucji pożyczkowych.