Zaawansowanie badań nad biometrią, skuteczność metod, minimalna możliwość pomyłki w weryfikacji, wpłynęły na coraz powszechniejsze wykorzystanie biometrii w dokumentach. Systemy identyfikacji osób podbijają światowy rynek dzięki swoim zaletom np. łatwości użycia, dokładności i wydajności oraz rozszerzenia wykorzystania do zastosowań indywidualnych, komercyjnych czy rządowych. Jako patron wydarzenia zapraszamy do udziału w Biometric Summit - oblicza uwierzytelniania tożsamości. 


Czwarty numer Magazynu Promeritum - pierwsze wydanie w 2016 r. Temat numeru - FinTech.

Kliknij: magazyn do pobrania  


Związek Firm Pożyczkowych jest zarejestrowaną organizacją pracodawców, której celem jest dbanie o wysokie standardy świadczenia usług finansowych w sektorze pożyczkowym. Związek zrzesza liderów rynku pożyczek elektronicznych reprezentujących sektor fintech. Organizacja to niezależny, samorządny i demokratyczny reprezentant wiodących instytucji pożyczkowych. W jego skład wchodzą wyłącznie przedsiębiorstwa o wysokiej reputacji, które stosują zasady odpowiedzialnego pożyczania w praktyce. Nasi Członkowie prowadzą działalność na etycznych zasadach, z poszanowaniem interesu swoich klientów i zasad uczciwej konkurencji. ZFP dąży do tego, aby te wartości stały się standardem dla całego rynku. Członkowie Związku działają w skali globalnej, obecnie na 18 rynkach na całym świecie, gdzie przynależą do analogicznych zrzeszeń, co zapewnia wymianę doświadczeń i najlepszych standardów obsługi klienta na poziomie międzynarodowym. W Polsce ZFP prowadzi branżowy Rejestr Firm Pożyczkowych, bezpłatną infolinię informacyjną dla konsumentów, bezpłatną pomoc prawną w trudnych przypadkach, mediacje w sytuacjach spornych oraz szkolenia ponoszące kompetencje dla pracowników instytucji pożyczkowych.