Sprostowanie: w reakcji na stwierdzenie: "Wczoraj ukazały się dwa raporty: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W przypadku ZPP od razu jasne jest, że sponsorem jest Związek Firm Pożyczkowych, grupujący pożyczkowe serwisy internetowe" opublikowane w artykule "Ostra walka o regulacje pożyczek" 25.06.2015 na łamach pb.pl Związek Firm Pożyczkowych wyjaśnia, że nie sponsorował, nie zamawiał, nie uczestniczył w pracach, ani nie dostarczał żadnych materiałów dla autorów ww. raportów.


List otwarty Zarządu Związku Firm Pożyczkowych do Prezesa Rady Ministrów - opublikowany w związku z planowanym zatwierdzeniem projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, prawo bankowe i innych ustaw, regulującym rynek pozabankowego kredytu konsumenckiego. List opublikowano na łamach Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej 19.05.2015 r.


Wiosenny numer Promeritum już dostępny

W 2. numerze: Parabankozaury pukają do drzwi klientów, zaskakujący ranking firm "chwilówkowych", plany nadzoru KNF nad branżą, projekt arbitrażu polubownego, ekspert radzi modernizację systemów IT i wiele innych. Zapraszamy do czytania!


Manifest Związkowy

Misją Związku Firm Pożyczkowych jest samoregulacja branży przez promocję i egzekwowanie nowych, wyższych standardów biznesowych i etycznych w sektorze pożyczek pozabankowych. Dążymy do ucywilizowania zasad na rynku kredytu konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem interesu konsumentów. Dlatego do organizacji mogą należeć wyłącznie firmy cieszące się dobrą reputacją i zaufaniem klientów.

dobre praktyki.png

Firmy członkowskie ZFP muszą spełniać bardziej restrykcyjne wymogi niż wynikające li tylko z przepisów. Każda firma w Związku zobowiązana jest do rzetelnego badania zdolności kredytowej klienta, w efekcie akceptowane jest tylko 3,5 na 10 wniosków* od nowych klientów. Wszyscy pożyczkobiorcy sprawdzani są w BIG lub BIK, więc nie ma mowy o udzielaniu pożyczek osobom, które ich dostać nie powinny. Wzory umów i czytelne tabele opłat opublikowane są w widocznych miejscach na stronach internetowych i dostępne są przed złożeniem wniosku. Na stronie podane są też koszty, a firmy obowiązuje absolutny zakaz stosowania ukrytych opłat. 

Żadna firma związkowa nie pobiera bezzwrotnych opłat za rozpatrzenie wniosku. Klient który nie spłaci pożyczki, nie otrzyma kolejnej, co zabezpiecza przed spiralą długów. Dlatego tylko 1 na 10 pożyczek* finalnie nie zostaje zwrócona. Reklamy naszych członków podlegają ocenie przez Radę Etyki, dlatego nie wprowadzają klientów w błąd, a firmy zrzeszone w ogóle nie stosują nielegalnej reklamy ulotkowej. Wszystkie firmy w ZFP działają w formie spółek kapitałowych, regularnie raportują swoje dane oraz udzielają pożyczek wyłącznie ze środków własnych. (*dane za 2013 r.)

Sprawdź wartości jakimi się kierujemy i kryteria członkostwa